Vi begynder at spire!

På Oure Friskole går man i Spirerne, når man er midt i sin skolerejse fra 3.-5. klasse. Før var man et lille frø – nu er man ved at spire og finde sin egen identitet.

 

Spiringstid

Tiden som Spire er en fantastisk, kaotisk, usikker, akavet og finurlig del af skolerejsen, men hos os handler denne periode om, at man har lov til at være sig selv. Vi oplever, at elever der skifter skole til Oure Friskole, opdager dette som noget af det første. Hér hos os handler det ikke om at gå i det ´rigtige´ tøj, eller være på en bestemt måde for at passe ind. Det handler om dén man er indeni, og dén person man gerne vil være.

Det er befriende og trygt, at fællesskabet ikke har en forventning om, hvordan man skal se ud - hverken som barn, ung eller voksen!

For os er god skole et sted, hvor børnene er trygge. Og det er mere sjældent end man tror. Vi oplever børn, som tidligere har mistrives i deres skoleliv, som begynder at blomstre, fordi ´alle kender alle´ hér på vores lille friskole og dét skaber tryghed. Ud af den tryghed, vokser trivsel og så kommer der fart på læringen!

 

Hverdagen begynder

Noget af det første, vi gør i starten af et nyt skoleår, er at være sammen. Meget er sket hen over sommerferien, og der skal være tid til at lande i hverdagen igen, stille og roligt. De første dage er man derfor sammen med sin klasselærer og klasse.

Hverdagen hos Spirerne begynder kl. 8:00 og de fleste dage har man fri mellem kl. 13.00 og 14.45. Som Spirer har man selv ansvaret for at gå til morgensamling, når man møder om morgenen. Vores morgensamling er en central del af vores friskoleliv. Her deltager alle elever og alle får således set hinanden og sagt godmorgen. Hver morgen synger vi, og der er altid mulighed for at fortælle om stort og småt. Her er der plads til at være sig selv i det store fællesskab. Det er også til vores morgensamling, at vi fejrer fødselsdage og har indslag af forskellige slags. Lærerteamet fortæller om særlige arrangementer eller kommende emne uger. Vi har særlige traditioner året igennem fx vores tænding af adventslys, sang og højtlæsning i december eller til påske, hvor det er tradition, at eleverne laver gækkebreve til lærerne.

Efter morgensamling mødes Spirerne i deres faste klasselokale med deres klasselærer, som de, som udgangspunkt, har i første time de fleste dage om ugen.

 

Undervisningen - Først trives vi, så lærer vi!

Hos os går trivsel og fællesskab hånd i hånd. Derfor vil jeres barn fortsat opleve klassefælleskaber på tværs af aldre og i samlæste klasser. For os betyder dét at gå i en samlæst klasse, at jeres barn får en hverdag, hvor vi holder fast i, at man gerne må være den man er – også fagligt. Man må udvikle sig i sit eget tempo og man får en hverdag med nye relationer at vokse sammen med! På vores friskole er det naturligt at have venner på tværs af klassetrin og årgange.

Undervisningen hos os står mål med det der undervises i i folkeskolen. Vi følger fælles faglige mål og læringsplaner for hvert enkelt klassetrin. Som udgangspunkt vil man som elev i Spirerne modtage teoretisk undervisning først på dagen, derfor ligger fag som dansk, matematik, sprog og naturfag så tidligt som muligt, for det er hér hjernen er skarpest! Senere på dagen, har kroppen brug for at komme mere i spil, og derfor sigter vi mod at indrette skemaene, således at man har kulturfag, idræt, svømning og musik, i timerne om eftermiddagen.

I spirerklassen begynder vi også at bruge vores nærmiljø og udflugterne går bl.a. til Baggårdsteatret i Svendborg, Symfonien i Odense eller til den nærmeste strand. Der kan også lande en spændende email med en oplevelse eller et arrangement - det griber klasselæreren og så gør vi det!

Samtidig med at udsynet vokser begynder lærerteamet også at danne perspektivering mellem fagene. Det er her at kulturfaget bl.a. kommer i spil ved at vi har mulighed, som friskole, for at blande fagene og skabe sammenhæng mellem dem, så de opleves mere meningsfyldte.

 

Nationale test

… bruger vi ikke på Oure Friskole. Vi kender vores børn fordi vi er en lille skole. Vores lærerteam har hele tiden øje for hvert barns rejse, deres trivsel og faglige udvikling, hvilket gør at vi har en bevidsthed om, hvad de hver især har brug for. Hvis vi kan se, at barnet oplever udfordringer med fx læsning, så bliver de ordblindetestet af en af kommunes bedste speciallærere, som vi har siddende in-house, og derefter bliver der lagt en klar plan i samspil med jer forældre.

Først i 8.-9.klasse begynder vi at tale om, og give, karakterer.

Istedet holder vi fælles faglige mål skarpt for øje, og vores lærerteam evaluerer hver enkelt elev kontinuerligt, og sætter ind hvis der er behov for at tilpasse det faglige niveau, så eleven bliver mødt, dér hvor de er på deres uddannelsesrejse.

Lektier begynder eleverne først at få fra 7. Klasse, dog kan de af og til skulle forberede fremlæggelse eller løse en opgave hjemme.

Jeres barns lærere evaluerer løbende med jeres barn omkring deres opgaver eller fremlæggelser.

Vi opfordrer hele tiden til dialog, både mellem jeres barn og lærer, men også mellem jer som forældre og skolen. Samarbejde omkring jeres barn er noget vi vægter højt, og som vi tilstræber os på at skabe i hverdagen.

Skole/hjem samtaler afholder vi én gang årligt, hvor lærerteamet fokuserer på jeres barns kompetencer og styrker, både fagligt og socialt.

 

Nye fag

Når man er rykket op i Spirerklassen, kommer der også nye fag på skemaet. Man skal nu have timer i:

  • tysk
  • svømning i Oure svømmehal, som ligger 5 min. fra skolen
  • Kulturfag har man fortsat, men det ændrer format og omhandler nu historie, religion og madkundskab.

 

I sidstnævnte lærer eleverne at kunne orientere sig i en opskrift, at kunne håndtere forskellige råvarer, alm. køkkenhygiejne, at tilberede mad, at samles om mad og få ny viden om den – og ikke mindst at vaske op og rydde op efter sig selv.

 

IT og mobiltelefoner

Når man starter i Spirerklassen, begynder lærerteamet at indlemme mere teknologi i skoledagen, herunder også ordblinde computer til de elever, der har brug for det. Når eleverne senere i deres skolerejse, skal til skriftlige eksamener, afvikles disse digitalt. Dette skal vi ruste dem til og derfor begynder vi at arbejde mere digitalt i undervisningen. Du finder en liste over anbefalinger vedr. It-udstyr hér.

Mange af eleverne i Spirerne har også en mobiltelefon med hjemmefra. Hos os afleverer man sin mobil i en kasse hver morgen, og man får den igen, når skoledagen slutter med mindre andet er aftalt med elevens forældre. Dette gælder for alle skolens elever. Vi tror på, at for at trives sammen, må vi se hinanden i øjnene, og skabe plads og rum til fælleskab imens vi er i skole.

 

Frikvarter og frisk luft

Der er to store frikvarterer i løbet af skoledagen. Som udgangspunkt er eleverne udenfor i begge disse pauser. Oftest er det boldspil eller gåture og hyggesnak der trækker i Spirerne, og der er rig mulighed for begge dele på vores store matrikel. Der er en gårdvagt til stede i alle de store pauser. Herudover har lærerne frit spil til at give små pauser i løbet af dagen, både indivuelt og i hold - det kalder vi en ´5- minutters´. 

 

Emne uger

At træde ud af skolehverdagen og ind i uger med fordybelse, giver muligheder for at møde hinanden på nye måder, arbejde på tværs af klasser og få nye venner.

Som spire har man 4 emneuger i løbet af et skoleår. Den første er vores traditionsrige Høstuge i oktober. Til morgensamlingerne øver alle eleverne sange, der markerer efterårets komme. Skoleskemaet bliver byttet ud med dags-værksteder, hvor eleverne skiftes til at bage, sylte, presse æbler, forberede underholdning og udsmykke skolen fx med græskarudskæringer og kreativt pynt. Vi slutter ugen af, torsdag eftermiddag, hvor både elever, søskende, forældre, bedsteforældre og lærere mødes i vores aula for at nyde elevernes lækre kager, synge høst-sange og opleve udsmykningen af skolen – især den stemningsfulde tur gennem teaterkælderen er et højdepunkt! Vi slutter høstugen, og dagen, med en dejlig omgang fællesspisning.

Dagen efter er det sidste dag før efterårsferien og vi holder Motionsdag! Her udfordrer vi os selv med løb og gang. Vi får pulsen op og røde kinder inden vi krammer på gensyn efter ferien!

Den anden emneuge ligger op til jul. Juleemne ugen kan stikke i alle retninger og det er er klasselæreren, som sætter rammen.

I løbet af foråret kommer vi omkring køn, krop, grænser og seksualitet i uge 6, hvor vi arbejder med materialer fra Sex & Samfund.
Årets sidste emneuge er teaterugen! Eleverne fra både spire- og blomsterklassen går sammen om at forberede kulisser, lære at spille på instrumenter, øve replikker og dans. Det hele munder ud i en sjov og spændende teateraften for hele skolefælleskabet!

 

Lejrskole

Lejrskolen er hos os altid en dejlig måde at blive rystet sammen på som klasse, og skabe nye fælles minder. Derfor ligger den i starten af skoleåret. Vi skifter mellem, at bytte skole med en anden friskole ét år, hvor vi er hele skolen afsted sammen, til at man hvert andet år er på lejrskole med de andre fra ens klasse.

For Spirerne giver lejrskolen anledning til at prøver kræfte med natur og udeliv. Vores Spirerklasse har fx været på Ø-hop til Drejø og Skarø, hvor de sov i telte, lavede mad over bål og udforskede nye sider af sig selv og ø-livet

Lejrskoleturerne giver en fantastisk sammenhængskraft I klassen og styrker fællesskabet. Hvad der først opleves, som en smule utrygt, ender med at blive en dejlig, tryg og sjov erfaring, hvor vi mærker børnene “vokse” og opdage nye sider af sig selv, af venskaber og af friskolefællesskabet! 

 

Demokratisk dannelse

I Spirertiden begynder man i højere grad at opfatte verden og mennesker omkring én, og eleverne bliver mere selvstændige. Men børnene har fortsat brug for tryghed og omsorg. Vi opfordrer derfor vores elever til at have modet til også at ytre de meninger og overvejelser, som de tumler med. Det er godt at høre andres side af samme sag, både ved konflikt og enighed – og selv at blive hørt. Dialog og kommunikation i en hensynsfuld tone og i et trygt fællesskab, mener vi kan bidrage positivt til elevens identitetsdannelse.

Herudover indgår Spirerne også i skolens elevråd. Èn elev fra henholdsvis 4.-, 5.- og 6.klasse vælges som repræsentant til elevrådet. Elevrådet mødes ca. 4 gange årligt i skoletiden og har til formål, på demokratisk vis, at skabe aktiviteter/indslag, som er til gavn for det store skolefællesskabet. 

 

Tillid og selvstændighed

Som Spireelev udfordres børnene til at forholde sig mere selvstændigt til sin egen skolegang bl.a. ved at kunne huske skolesager, have orden i taske og penalhus og i det hele taget føle et medansvar for egen læring. Dette vil vi gerne, at I  som forældre bakker op om og støtter dem i.

På Oure friskole vælger vi bevidst at have tillid til eleverne.  Frihed under ansvar praktiserer vi dagligt ved at møde elevers idéer med åbenhed og støtte. Har man fx lyst til at give vores teaterrum en make-over, så får man grønt lys, så længe man selv tager ansvar for idéen.

Vi sigter mod at give børnene det ansvar de kan løfte. Hos os er døren, både til skoleleder og lærerværelset, åben. Eleverne ved, hvor de voksne er, og både små og store kender hinanden og hjælper hvis der er brug for det.

 

Godt at vide…

Vores lille skolefællesskab kommer os til gavn, især i Spireklassen. Når vi ikke er flere, har vi tid og overskud til at møde barnet hvor det er, og have et seriøst fokus på elevgruppen som helhed.

Læreprocesserne som Spirerbarn varierer også, afhængigt af om man er dreng eller pige. Vi har oplevet at drenge indimellem i denne alder reagerer udadvendt med slåskampe. Så er vi hurtigt inde over med en snak omkring grænser og dialog med hinanden. Til tider kan det også være godt at inddrage jer forældre i snakken. For pigernes vedkommende tester de hinanden af og prøver kræfter med klikedannelse. Det er en del af deres identitetsdannelse og de skal prøve det, men vi er der til at samle dem op og trøste når det sker.

 

At finde sit ´jeg´ er en udfordring vi alle skal igennem, men vi har en meget nærværende, rummelig og tålmodig lærerstab, som opfordrer til at man godt må være sig selv og at der er tryghed og plads til at udvikle sig.

Dét at skabe en tryg hverdag og relation til eleverne er stadig vores hovedfokus i disse år.

 

Hvis man efter sommerferien skal rykke op fra Spire- til Blomsterklassen, har vi tradition for at man er sammen med sin nye klasse og klasselærer de sidste dage inden sommerferien. Det er rart og trygt på forhånd at vide, hvad man kan glæde sig til efter sommerferien!